Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Σιμωνόπετρα η Υψίπυργος / Simonopetra, the High-towered


Μονή Σιμωνόπετρας, Monastery of Simonopetra

Φωτογραφία: Θεοδόσιος μοναχός και Ευθύμιος ιερομόναχος
Phohography: Monk Theodosios, Hieromonk Euthymios
2015