Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Der Abt vom Simonopetra Kloster, Vater Aimilianos spricht über das Gebet


Der Abt vom Simonopetra Kloster spricht über das Gebet.
Die Aufnahme fand im Kloster von Ormylia (Metochion von Simonopetra auf Halkidike) statt (1990).

Ο Γέρων Αιμιλιανός ομιλεί περί προσευχής.
Μονή Ορμυλίας (1990).