Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Атон. Фотографии и гравюри от Света гора / Athos. Photographs and Engravings of Mount Athos (Exhibition)


Атон. Фотографии и гравюри от Света гора
Изложение в Бургас, 2018