Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Μονή Βατοπαιδίου - 25 χρόνια προσφοράς (1987-2012)


Παραγωγή: Sceptic Productions, 2012
Τα τελευταία 25 χρόνια είναι μια στογόνα στον ωκεανό της Αγιορείτικης πενυματικής παράδοσης και πολιτιστικής προσφοράς στο Γένος μας.
Στο διάστημα αυτό πάνω από 5.000 επιστήμονες, ερευνητές, τεχνίτες, εργάτες, συντηρητές εργάστηκαν και εργάζονται για την αναστήλωση τη συντήρηση, τη διάσωση, καθώς και για την έρευνα και προβολή του πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου της Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει επίσης την προστασία του περιβάλλοντος, την επιστημονική έρευνα και τις εκδόσεις, τη φιλοξενία και πνευματική στήριξη των 50.000 περίπου προσκυνητών κατά έτος, το φιλανθρωπικό έργο κ.ά.
Ο Σύλλογος των Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου διαπιστώνοντας το εξαιρετικό μέγεθος της προσπάθειας των Πατέρων τα τελευταία χρόνια που διακονούν στο Βατοπαίδι αποφάσισε να παρουσιάσει το έργο αυτό με την έκδοση του τόμου «Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Πνευματική και κοινωνική προσφορά – 25 χρόνια (1987-2012)» και με την ταινία που παρακολουθείτε.