Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Μονή Ξενοφώντος
Μονή Ξενοφώντος. Ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους 5
Παραγωγή: Μιρ Πρικλιουτσένιι, 2017
Φιλμ του Βαλέρι Εφήμοβ
Σενάριο: Βαλέρι Εφήμοβ, Βαλέρι Καψαμούν