Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Тысяча лет на Афоне / Thousand years on Athos / Χίλια χρόνια στον Άθω


Расширенная версия документального фильма «Тысяча лет на Афоне».

Документальный фильм «Тысяча лет на Афоне» создан телеканалом «Интер» совместно с Международным институтом афонского наследия в Украине. 
Автор – Антон Никитин, 
Режиссер – Даниил Сырых,
Научный консультант – Сергей Шумило.

The documentary film “A Thousand Years on Athos” was created by Inter TV channel in conjunction with the International Athos Heritage Institute in Ukraine. 
Αuthor: Anton Nikitin
Director: Daniil Syrykh
Scientific consultant: Sergey Shumilo.

Η ταινία ντοκιμαντέρ "Χίλια χρόνια στον Άθω" είναι παραγωγή από το κανάλι Inter TV μαζί με το Διεθνές Ινστιτούτο Αθωνικής Κληρονομιάς στην Ουκρανία. Ο συγγραφέας είναι ο Anton Nikitin, ο σκηνοθέτης είναι Daniil Syrykh, ο επιστημονικός σύμβουλος είναι ο Σεργκέι Shumilo.