Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Περίπλους του Αγίου Όρους / Periplus of Mount Athos / Перипл Святой Горы АфонΠερίπλους του Αγίου Όρους / Periplus of Mount Athos / Перипл Святой Горы Афон

Μονές και Σκήτες του Αγίου Όρους
Monasteries and Sketes of Mount Athos
Mănăstirile și schiturile Muntelui Athos
Монастыри и Скиты Горы Афон

Συντήρηση και βιβλιοδεσία Κώδικα αρ. 1 της μονής Σιμωνόπετρας / Restoration of Simonopetra's codex nr. 1


Το Υπουργείο Πολιτισμού και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων παρουσιάζει το έργο συντήρησης και βιβλιοδέτησης του χειρόγραφου κώδικα αρ. 1 της βιβλιοθήκης της μονής Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους.