Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Mount Athos: an exhibition from the holy mountain

A series of engravings from the medieval monasteries on Mount Athos are on display at the European Parliament. The prints, on view from 18-20 October, give us a glimpse into the cultural riches and austere life of the monks on the remote Greek peninsula.


Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Zirojević Igor priest (Athens), Unknown Easter Verses from the Hilandar Manuscript 307 / Зиројевић Игор отец, Непознате пасхалне стихире из хиландарског рукописа 307


Zirojević Igor priest (Athens), 
Unknown Easter Verses from the Hilandar Manuscript 307 
Lecture at the International Symposium Niš and Byzantium 20 (3rd-5th June 2021)

Зиројевић Игор отец, 
Непознате пасхалне стихире из хиландарског рукописа 307
Предавање на међународном симпозијуму Ниш и Византија 20 (3.-5. Јуни 2021) 

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 8ο μέρος: Καλύβη Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μικρά Αγία Άννα

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 8ο μέρος: Καλύβη Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μικρά Αγία Άννα


 

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 6ο μέρος: Καλύβη Οσίου Εφραίμ-Κατουνάκια

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 6ο μέρος: Καλύβη Οσίου Εφραίμ-Κατουνάκια


 

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 7ο μέρος: Ασκηταριό του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 7ο μέρος: Ασκηταριό του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού


 

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 5ο μέρος: Καλύβη Δανιηλαίων, Κατουνάκια

Οδοιπορικό στην έρημο του Αγίου Όρους. 5ο μέρος: Καλύβη Δανιηλαίων, Κατουνάκια