Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Зографски Манастир Атон / The holy monastery of Zograph on Mount Athos


Зографски Манастир Атон документален филм
Производство: 7 дни тв
                         Николай Колев
                         Георги Иванов
                         Александър Шопов
Музика: Петър Бонев

7 Дни тв, 2006