Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Величковський: шлях понад часом


Величковський: шлях понад часом (українська версія)

Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон», 2016

Продюсер: Дмитро Ворона
Керiвник проекту та автор iдеi: Аднрiи Ус
Сценарiй: Евген Полiтов
Режисер: Виктор Стеганцов