Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Тысяча лет на Афоне / Thousand years on Athos / Χίλια χρόνια στον Άθω


Расширенная версия документального фильма «Тысяча лет на Афоне».

Документальный фильм «Тысяча лет на Афоне» создан телеканалом «Интер» совместно с Международным институтом афонского наследия в Украине. 
Автор – Антон Никитин, 
Режиссер – Даниил Сырых,
Научный консультант – Сергей Шумило.

The documentary film “A Thousand Years on Athos” was created by Inter TV channel in conjunction with the International Athos Heritage Institute in Ukraine. 
Αuthor: Anton Nikitin
Director: Daniil Syrykh
Scientific consultant: Sergey Shumilo.

Η ταινία ντοκιμαντέρ "Χίλια χρόνια στον Άθω" είναι παραγωγή από το κανάλι Inter TV μαζί με το Διεθνές Ινστιτούτο Αθωνικής Κληρονομιάς στην Ουκρανία. Ο συγγραφέας είναι ο Anton Nikitin, ο σκηνοθέτης είναι Daniil Syrykh, ο επιστημονικός σύμβουλος είναι ο Σεργκέι Shumilo.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Περίπλους του Αγίου Όρους / Periplus of Mount Athos / Перипл Святой Горы АфонΠερίπλους του Αγίου Όρους / Periplus of Mount Athos / Перипл Святой Горы Афон

Μονές και Σκήτες του Αγίου Όρους
Monasteries and Sketes of Mount Athos
Mănăstirile și schiturile Muntelui Athos
Монастыри и Скиты Горы Афон

Συντήρηση και βιβλιοδεσία Κώδικα αρ. 1 της μονής Σιμωνόπετρας / Restoration of Simonopetra's codex nr. 1


Το Υπουργείο Πολιτισμού και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων παρουσιάζει το έργο συντήρησης και βιβλιοδέτησης του χειρόγραφου κώδικα αρ. 1 της βιβλιοθήκης της μονής Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους.