Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

2. Sveta Gora - nebeski grad: Monaška republika / 2. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Η μοναχική πολιτεία


U drugoj epizodi dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori se o zvaničnom i institucionalnom početku života Svete Gore, koji se vezuje za osnivanje njenog prvog manastira - Velike Lavre.

Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μιλά για την επίσημη και θεσμική έναρξη της ζωής του Αγίου Όρους, η οποία σχετίζεται με την ίδρυση της πρώτης μονής του – της Μεγίστης Λαύρας.

U drugoj epizodi dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori se o zvaničnom i institucionalnom početku života Svete Gore, koji se vezuje za osnivanje njenog prvog manastira - Velike Lavre.

Njegovo osnivanje iz 963. godine duguje se Svetom Atanasiju Atonskom i vizantijskom caru Nićiforu Foki, a sobom donosi korenitu novinu u dotadašnjem životu svetogorskih monaha: opštežiteljni vid monaštva. Spor sa do tada ukorenjenim, anahoretskim tipom svetogorskog monaštva razrešen je donošenjem prvog svetogorskog ustava - takozvanog Tragosa, koji je regulisao život različitih monaških obrazaca življenja.

Nakon osnivanja Velike Lavre, kao prvog i najznačajnijeg manastira na Svetoj Gori, podižu se mnoge druge monaške obitelji: Gruzijci osnivaju manastir Iviron, ubrzo potom nastaje i manastir Vatoped, nakon čega će na atonskom poluostrvu svoje zajednice osnivati i Rusi, Srbi i Bugari. Na Svetoj Gori je izvesno vreme postojalo i nekoliko latinskih manastira (Amalfion, manastir Sicilijanaca, Kalabrijski manastir), koji su opstali čak i nakon raskola iz 1054. godine. Sveta Gora tako postaje prava "monaška republika", to jest zajednica različitih etniciteta okupljenih oko hrišćanske vere kao univerzalnog sistema vrednosti.

Učestvuju: prof. dr Mirko Sajlović, prof. dr Radivoj Radić, prof. dr Vladeta Janković, dr Bojan Miljković, dr Kriton Hrisohoidis, jeromonah Timotej Vatopedski.
Urednik serijala: prof. dr Mikonja Knežević
Reditelj: Ognjen Janković
Izvršni producent: Miloš Ratković