Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Συντήρηση και βιβλιοδεσία Κώδικα αρ. 1 της μονής Σιμωνόπετρας / Restoration of Simonopetra's codex nr. 1


Το Υπουργείο Πολιτισμού και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων παρουσιάζει το έργο συντήρησης και βιβλιοδέτησης του χειρόγραφου κώδικα αρ. 1 της βιβλιοθήκης της μονής Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους.


Σκηνοθεσία: Ελένη Στούμπου
Εικονολήπτες: Γιώργος Μαυρίκας, Ελένη Στούμπου
Συναρμογή και επεξεργασία εικόνας: Studio Νικολαΐδη, Θεσσαλονίκη
Παραγωγή: 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Direction: Eleni Stoumbou
Camera: Giorgos Mavrikas, Eleni Stoumbou
Editing: Studio Nikolaidi, Thessaloniki
Production: 10th Ephorate of Byzantine Antiquities